Läs- och litteraturfrämjande

Region Värmland arbetar på olika sätt med läs- och litteraturfrämjande insatser och har en viktig roll som samlande regional plattform för dialog och gemensamma utvecklingssatsningar inom området.

Region Värmland ansvarar för läs- och litteraturfrämjande insatser, bland annat inom den regionala biblioteksverksamheten. Ansvaret för Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg och Värmländsk bokmässa i Karlstad ligger också hos oss.

I november 2015 genomfördes den läsfrämjande kampanjen Värmland läser, som var ett avstamp inför det fortsatta arbetet med regional samverkan kring läsfrämjande insatser.

Region Värmland delar också ut priser och stipendier inom litteraturområdet.

Sidan uppdaterades den 21 november, 2017