Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-03-15 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-03-22

2018-03-22 Kallelse Arbetsutskottet 2018-03-27 (öppnas i nytt fönster)

2018-04-03 Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2018-03-22 (öppnas i nytt fönster)

2018-04-04 Kallelse Regionstyrelsen 2018-04-12

2018-04-09 Protokoll Arbetsutskottet 2018-03-27 (öppnas i nytt fönster)

2018-04-11 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-04-19

2018-04-24 Protokoll Regionstyrelsen 2018-04-12

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 24 april, 2018