Digital anslagstavla

Det här är Region Värmlands digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av våra politiska sammanträden, handlingar, protokoll med mera.

Aktuella tillkännagivanden

2018-05-31  Kallelse Arbetsutskottet 2018-06-07 (öppnas i nytt fönster)

2018-06-07 Kallelse Kollektivtrafiknämnden 2018-06-15 (öppnas i nytt fönster)

2018-06-13 Kallelse Regionstyrelsen 2018-06-20 (öppnas i nytt fönster)

2018-06-20 Protokoll Arbetsutskottet 2018-06-07 (öppnas i nytt fönster)

2018-06-21 Protokoll Regionstyrelsen 2018-06-20 (öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Karlstad. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

Sidan uppdaterades den 21 juni, 2018