Region Värmlands revisorer 2018

Revision

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet, som bedrivs inom Region Värmland styrelse, bolag och stiftelser.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget – som det är formulerat i kommunallagen – är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning.

Förtroendevalda revisorer

Du hittar en aktuell lista över våra förtroendevalda revisorer i vårt förtroendemannaregister.

Sakkunniga biträden och kvalificerade revisorer

Upphandlat konsultstöd

Region Värmland:

PwC – Lars Dahlin

Värmlandstrafik AB:

PwC – Peter Söderman

Gångjärnet i Karlstad AB

PwC – Peter Söderman

Bussfastigheter i Kristinehamn AB

PwC – Peter Söderman

ALMI:

Deloitte

Dalslands Kanal:

PwC – Anders Hallgren

Värmlands Museum:

KPMG – Linus Sandberg

Wermland Opera:

PwC – Stefan Lungström

Erlandergården:

Wint – Christer Björk (utsedd av Munkfors kommun)

Norra Värmlands gåvofond:

PwC – Anders Hallgren

Gammelkroppa Skogsskola:

KPMG – Charlotta Ekman

Transitio AB

Deloitte – Henrik Nilsson

Sekreterarskap, Expedition, Arkiv, handlingar och diarium

Upphandlat konsultstöd

Sidan uppdaterades den 15 februari, 2018