Kvinna pratar i telefon på tågstation

Järnväg

Rapporten Situationen i det svenska järnvägsnätet tecknade en bitvis dyster bild av tillståndet för Sveriges järnvägar. Men det finns ljuspunkter; aldrig tidigare har svenska folket åkt så mycket tåg.

Det skickas även mer gods via järnvägen och det går fler, längre, tyngre och bredare tåg.

Med rapporten som underlag tillsattes en kapacitetsutredning för transportsystemet. På regeringens uppdrag tittade Trafikverket på olika åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. 

Situationen i det svenska järnvägsnätet (öppnas i nytt fönster)(pdf, 1 MB) 

Planer och beslutsunderlag på Trafikverkets webbplats 

Kapacitetsutredningen visade att Värmlandsbanan är en av de största bisterna i det nationella järnvägsnätet. På grund av detta påbörjade Region Värmland, tillsammans med Trafikverket och Karlstads kommun, projektet ”Tåg i tid”. Projektet utmynnade i en åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan. 

Åtgärdsvalsstudier i Värmland på Trafikverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 29 augusti, 2018