Öppna programmet på Forum Jämställdhet 2018

Sveriges Kvinnolobby har valt att lägga Forum Jämställdhet 2018 i Karlstad/Värmland. Den 6-7 februari går konferensen av stapeln på Karlstad CCC.

Att få vara värdar för Sveriges största konferens om jämställdhetsintegrering är för oss i Värmland en fantastisk möjlighet att få visa upp allt det fina arbete för ökad jämställdhet som vi gör och att lära av alla de som besöker konferensen.

Vi från Region Värmland och Karlstads kommun har tagit på oss att hålla i det öppna programmet under konferensen, vilket innebär att vi samordnar och sätter ihop ett program som visar upp bredden av jämställdhetsarbetet som bedrivs i Värmland. Det är ett program som är öppet för alla och helt kostnadsfritt. De betalande besökarna på konferensen är i regel insatta och kunniga. Men genom det öppna programmet hoppas vi nå människor som inte funderar kring de här frågorna varje dag.

Vad är öppna programmet?

Det öppna programmet kommer att bestå av ett 60-tal programpunkter á 15-minuter. Programmet kommer att pågå på en mindre scen i anslutning till utställarområde. Det kommer att finnas moderatorer på plats för att vid behov leda samtal framåt och presentera punkter.

Programmet ska på något sätt knyta an till temat jämställdhetsintegrering.

Programpunkterna ska ha bredd – allt från debatt till kulturinslag till föreläsningar till intervjuer.

Vi vill se framgångar och bakslag – metoder, historier och kultur.

Vill ni vara med i det öppna programmet?

Fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig under hösten och pratar om hur det skulle kunna gå till.

För att vara säker på att bli tilltänkta till det öppna programmet så vill vi att ni fyller i formuläret innan den 6:e oktober.

För mer information om Forum Jämställdhet 2018, deltagaranmälan samt utställaranmälan – gå till forumjamstalldhet.se

Vid frågor om öppna programmet, kontakta

Johanna Helldén
johanna.hellden@regionvarmland.se
054-701 10 311

Klara Tufvesson
klara.tufvesson@karlstad.se
054-540 24 85

Sidan uppdaterades den 15 september, 2017